سلام و عرض تسلیت خدمت هموطنان عزیز تهرانی

بسیاری از همشهریان تهرانی که عزیزان مرحوم شده خود را در بهشت زهرا به خاک میسپارند هنگام خرید سنگ مزار دغدغه ی ابعاد و اندازه ی سنگ را دارند.

لازم به ذکر است که ابعاد و اندازه ی سنگ قبر در قطعات مختلف بهشت زهرا به شرح زیر است:

ابعاد و اندازه در قطعات 1 تا 299 و قطعات 300 به بعد به جز( قطعه 303 ) و(قطعه 327) تا به این لحظه ابعاد و اندازه سنگشان طبق قانون بهشت زهرا 180*60 می باشد.

و اما قطعات 303 و 327 ابعاد و اندازه سنگشان 120*50 می باشد.

لازم به ذکر است ارتفاع دادن و کتیبه در قطعات 300 به بعد طبق قانون بهشت زهرا ممنوع می باشد .

بهترین سنگ قبر با قیمت مناسب مشاهده همه

سنگ گرانیت مشکی blaksuper خاص کد 1603

39% 31,500,000 تومان

سنگ مزار گرانیت اصفهان کد0128

52% 3,850,000 تومان

سنگ قبر گرانیت اصفهان

7% 14,950,000 تومان

سنگ قبرگرانیت بلک سوپر کد16671

8% 29,500,000 تومان

سنگ مزار گرانیت اصفهان طرح کتاب

5% 18,500,000 تومان

سنگ قبر گرانیت اصفهان

20% 7,900,000 تومان

سنگ قبرگرانیت اصفهان

44% 39,800,000 تومان

سنگ قبر مشکی belak + تکه ای باغچه ای کد 1643

34% 8,500,000 تومان

سنگ قبرگرانیت اصفهان کد19

35% 16,950,000 تومان

سنگ قبرگرانیت اصفهان

17% 39,900,000 تومان

سنگ مزار گرانیت مشکی اصفهان کد 1624

26% 23,500,000 تومان

سنگ مزار گرانیت مشکی طرح چهار ستون کد 1626

18% 17,600,000 تومان

سنگ گرانیت اصفهان کد16680

38% 10,000,000 تومان

سنگ قبر گرانیت ویژه مقاوم کد 1645

19,900,000 تومان

سنگ گرانیت اصفهان کد160119

14% 12,000,000 تومان

سنگ قبرگرانیت اصفهان

29% 6,000,000 تومان

سنگ گرانیت بلک سوپر کد01321

5% 22,800,000 تومان

سنگ مزار گرانیت مشکی بلک سوپر باغچه گلدانی کد 1632

15,200,000 تومان

سنگ مزار گرانیت مشکی کد 1630

28% 5,580,000 تومان

سنگ مزار ترکیبی نانو و گرانیت کد 1610

28% 19,800,000 تومان

سنگ قبرگرانیت اصفهان کد40

11% 24,800,000 تومان

سنگ قبر گرانیت اصفهان باقاب دورکد0121

7% 6,500,000 تومان

سنگ قبرگرانیت اصفهان کد0115

20% 4,800,000 تومان

سنگ قبر گرانیت مشکی باغچه ای کد 181

3% 8,900,000 تومان

سنگ قبر گرانیت اصفهان

35% 44,900,000 تومان

سنگ ترکیبی گرانیت نانو باغچه ای کد01239

6% 15,980,000 تومان

سنگ قبرگرانیت اصفهان کد411

6% 15,000,000 تومان

سنگ گرانیت اصفهان کد 17111

14% 6,000,000 تومان

سنگ قبر گرانیت اصفهان کد71

19% 39,800,000 تومان

سنگ قبر گرانیت اصفهان

8% 17,900,000 تومان

سنگ قبرگرانیت اصفهان کد311

53% 12,700,000 تومان

سنگ مزار گرانیت مشکی سوپر بلک خاص باغچه ای کد1625

28% 37,500,000 تومان

سنگ گرانیت اصفهان کد0129

25% 6,000,000 تومان

سنگ قبرگرانیت اصفهان

27% 7,990,000 تومان

سنگ قبرگرانیت اصفهان کد1698

40% 16,200,000 تومان

سنگ قبر گرانیت اصفهان کد9915

29% 29,500,000 تومان

سنگ مزار گرانیت بلک سوپر باغچه ای کد 1617

34% 16,900,000 تومان

سنگ قبر گرانیت اصفهان کد911

3% 45,800,000 تومان

سنگ مزار گرانیت ( کتیبه مهندسی ) کد 1631

12% 12,800,000 تومان

سنگ قبر گرانیت اصفهان کد 5023

52% 8,700,000 تومان

سنگ قبر گرانیت اصفهان کد00122

8% 15,690,000 تومان

سنگ قبر گرانیت اصفهان

11% 8,900,000 تومان

سنگ قبرگرانیت اصفهان

8% 6,900,000 تومان

سنگ قبرگرانیت اصفهان کد2315

24% 35,000,000 تومان

سنگ قبر گرانیت اصفهان

11% 8,500,000 تومان

سنگ قبرگرانیت اصفهان کد4396

35% 12,950,000 تومان

سنگ قبر گرانیت اصفهان کد223

28% 26,900,000 تومان

سنگ قبر گرانیت بلک سوپر طرح کتابی قلب کد 1634

26% 28,500,000 تومان

سنگ قبر گرانیت اصفهان

19% 34,900,000 تومان

گرانیت سوپربلک کد0421

4% 24,900,000 تومان

سنگ قبر گرانیت اصفهان گرید سوپر کد 1646

13% 25,800,000 تومان

سنگ قبر گرانیت اصفهان کد0113

49% 3,500,000 تومان

سنگ مزار گرانیت اصفهان باکتیبه بالاسر وزیرکتیبه ای

5% 18,000,000 تومان

سنگ قبر گرانیت اصفهان کد787600

32% 8,700,000 تومان

سنگ قبر مشکی گرانیت کد 180

2% 13,900,000 تومان

سنگ گرانیت سوپر بلک مشکی آینه ای کد 1609

31% 13,500,000 تومان