در صورت تصمیم به خرید سنگ قبر ارزان باید توجه داشت که در انتخاب،به کیفیت آن هم توجه کرد.این سنگ ها ساده می باشند و نمی توان خیلی روی طرح و زیبایی آن مانور داد.یکی از انواع سنگ های ارزان برای سنگ قبر ارزان ،گرانیت مشکی نطنز می باشد.

سنگ های نانو ایرانی و سنگ گرانیت نائین و سیمین شال دار نیز جزء سنگ مزار های ارزان قیمت دسته بندی میشوند.