سنگ قبر مرمر یا گرانیت

گاه برای انتخاب سنگ قبر بین نو ع های مختلف تصمیم گیری سخت میشود .

سنگ قبر گرانیت بهتر است یا سنگ مرمر

اگر به دنبال تنوع رنگ و زیبایی سنگ هستید میتوانید از سنگ قبر مرمر استفاده کنید که از لحاظ زیبایی بین سنگ مزار ها تنوع رنگی و زیبایی زیادی دارد اما بهتر است در سنگ قبر مرمر را در فضای مسقف ( سقف دار ) استفاده کرد .

اما سنگ قبر گرانیت سنگ قبر گرانیت در انواع مختلف در رنگ های مشکی سنگ قبر گرانیت از لحاظ استحکام نسبت به سنگ قبر مرمر مقاومت بالاتری دارد و در تمام شرایط آب هوایی میتوان آن را نصب کرد .

ولی سنگ قبر مرمر بهتر است یا سنگ قبر گرانیت ؟

بهتر است سنگ مزار مرمر هنگام نصب کاور کنید ولی سنگ قبر گرانیت نیاز به کاور ندارد .