سنگ قبر هرات :

سنگ هرات جز دسته سنگ های مرمر یت است که جز پر طرفدار ترین انتخاب برای دوستانی است که به دنبال سنگ قبر سفید طبیعی زیبا هستند میباشد .

معدن این سنگ قبر را از اسمش میتوان متوجه شد هرات افغانستان میباشد .

مقاوت سنگ مزار هرات :

این سنگ قبر از لحاظ مقاومت استحکام بالایی در برابر بادو باران دارد اما گاها این اتفاق برای سنگ قبر هرات می افتد که هاله های زرد رنگی روی این سنگ ایجاد میشود . بهتر است اگر سنگ قبر هرات را در فضای باز نصب کنید آن را کاور کنید این امر در حفظ زیبایی و شکیل بودن آن تاثییر بالایی دارد .