قیمت قبر

خرید خانه ابدی قبر

خرید خانه ای که ناخواسته است و زمان و مکانش برای انسان مشخص نیست خانه ای که دیگران برای تو میخریند (قبر)

قیمت قبر قیمت مزار

سوالی که شاید فکر کردن به آن حس عجیبی به انسان میدهد .

قیمت قبر چند است ؟

قیمت قبر در قطعات مختلف بهشت زهرا تهران ؟

قیمت قبر در بهشت زهرا در سال 1402

برای اطلاع دقیق قیمت قبر بهشت زهرا تهران از خود سازمان بهشت زهرا باید استعلام گرفت اما طبق گزارشات به دست آمده قیمت قبر در بهشت زهرا به شرح زیر است :

در ناحیه 1 بهشت زهرا قیمت قبر ۳ طبقه ۱۱۵ میلیون محاسبه خواهد شد.

در ناحیه دو قیمت قبر ۳ طبقه ۷۵ میلیون تومان خواهد بود.

قطعات ناحیه ۳ (قطعات قدیمی، ۱۰ الی ۱۲ ساله)، قیمت ۳ طبقه، ۴۵ میلیون تومان خواهد بود .

در ناحیه ۳ (قطعات قدیمی ۱۰ الی ۱۲ ساله) قیمت قبر ۳ طبقه ۴۵ میلیون تومان خواهد بود.

لازم به ذکر میباشد قیمت درج شده از گزارشات میدانی میباشد و برای استعلام دقیق قیمت قبر در بهشت زهرا فقط و فقط از سازمان بهشت زهرا (س) باید استعلام گرفت .

سنگ قبر برای بهشت زهرا

سنگ قبر لاکچری مشاهده همه

سنگ مزار نانو سوپر طرح باغچه ای کد 2018

35% 18,500,000 تومان
بستن

سنگ مزار مرمریت سفید طرح خاص لاکچری کد 2053

29% 69,500,000 تومان
بستن

سنگ مزار مرمر سبز حرمی سوپر سلطنتی کد 388

25% 145,000,000 تومان
بستن

سنگ قبر مرمر سبز سه تکه طرح قلب و کتاب کد 602

6% 39,500,000 تومان
بستن

سنگ مزار گرانیت مشکی یلک سوپر باغچه ای کد 1615

25% 12,600,000 تومان
بستن

سنگ مزار گرانیت اصفهان کد 1639

25% 23,500,000 تومان
بستن

سنگ قبر مرمر سبز مقاوم طرح خاص با غچه ای کد 2052

50,000,000 تومان
بستن

سنگ مزار مرمریت سفید طرح اعیانی خاص کد 2043

19% 88,000,000 تومان
بستن

سنگ مزار ترکیبی سفید نانو و مرمریت سفید کد 2050

20% 36,500,000 تومان
بستن

سنگ مزار نانو گرید1 سوپر طرح باغچه ای خاص کد 2003

19% 47,800,000 تومان
بستن

سنگ قبر مرمر سفید کد 605

4% 34,500,000 تومان
بستن

سنگ مزار مرمر سبز کد 606

3% 43,200,000 تومان
بستن

سنگ قبر گرانیت تمام سوپر بلک طرح کتابت کد 2048

29,800,000 تومان
بستن

سنگ مزار مرمریت فارس طرح تکه ای باغچه ای کد 2040

34% 12,800,000 تومان
بستن

سنگ قبر ترکیبی نانو درجه یک گرانیت بلک کد 1622

26% 35,800,000 تومان
بستن

سنگ مزار مرمر سبز مقاوم کد 2013

31% 26,500,000 تومان
بستن

سنگ مزار مرمر سبز سوپر کد 2038

23% 19,800,000 تومان
بستن

سنگ مزار مرمر سبز کد 607

4% 30,500,000 تومان
بستن

سنگ قبر شیر سنگی برد شیر کد 500

25% 85,000,000 تومان
بستن

سنگ قبر گرانیت فلاورجان طرح کنگره باغچه ای کد 0163

26% 26,500,000 تومان
بستن

سنگ گرانیت مشکی blaksuper خاص کد 1603

39% 31,500,000 تومان
بستن

سنگ مزار طرح ترکیبی مرمر سبز و گرانیت بلک سوپر کد 2062

23% 45,000,000 تومان
بستن

سنگ مزار مرمر سبز حرمی کد 389

35% 78,900,000 تومان
بستن

سنگ مزار ترکیبی نانو گرانیت طرح باغچه ای شمش کد1618

25% 26,900,000 تومان
بستن

سنگ مزار مرمر سبز حرمی کد 2007

19% 45,800,000 تومان
بستن

سنگ مزار مرمریت سفید طرح قلب کد 1611

26% 29,200,000 تومان
بستن

کاشی مزار سنگ قبر فیروزه ای کد 2058

6% 14,800,000 تومان
بستن

سنگ مزار گرانیت بلک سوپر مشکی براق آینه ای کد 01600

35% 42,500,000 تومان
بستن

سنگ مزار نانو گرید مهتاب کد 0200

42% 9,500,000 تومان
بستن

سنگ قبر مرمریت سفید طرح باغچه ای اعیانی کد 2016

29% 69,500,000 تومان
بستن

سنگ مزار گرانیت مشکی سوپر بلک خاص کد 1608

41% 17,500,000 تومان
بستن

سنگ مزار مرمر سبز طرح مهندسی کد 2021

36% 16,500,000 تومان
بستن

سنگ مزار گرانیت گرید 1 طرح خاص کتابی کد 1607

40% 41,500,000 تومان
بستن

سنگ مزار گرانیت بلک سوپر طرح هخامنشی کد1621

39% 23,800,000 تومان
بستن

سنگ مزار مرمر نباتی کد 2015

21% 33,800,000 تومان
بستن

سنگ مزار نانو ویژه طرح ستون سلطنتی کد 2017

22% 36,500,000 تومان
بستن

سنگ قبر گرانیت ویژه مقاوم کد 1645

19,900,000 تومان
بستن

سنگ قبر مرمر نباتی خاص سه تکه با غچه ای کد 391

26% 26,900,000 تومان
بستن

سنگ مزار مرمر سبز بسیار زیبا و مقاوم کد 2034

2% 42,000,000 تومان
بستن

سنگ مزار گرانیت اصفهان کد 1616

24% 23,800,000 تومان
بستن

سنگ مزار نانو ویژه درجه یک کد 2033

24% 26,900,000 تومان
بستن

سنگ مزار گرانیت مشکی اصفهان کد 1624

26% 23,500,000 تومان
بستن

سنگ قبر گرانیت مشکی براق آینه ای belaksuper کد 1605

34% 29,800,000 تومان
بستن

سنگ مزار نانو درجه 1 طرح باغچه ای انبوه کد 2005

27% 15,800,000 تومان
بستن

سنگ قبر گرانیت مشکی اصفهان کد 1606

28% 11,900,000 تومان
بستن

سنگ قبر مرمر سبز با کتیبه کد 604

3% 39,100,000 تومان
بستن

سنگ مزار گرانیت سوپر بلک گرید 1 طرح شمش کد 1619

23% 37,200,000 تومان
بستن

سنگ قبر گرانیت بلک سوپر طرح کتابی قلب کد 1634

26% 28,500,000 تومان
بستن

سنگ مزار سفید مرمر کریستال کد 1614

32% 17,500,000 تومان
بستن

سنگ مزار مرمر آبی طرح الماس کد 2047

17% 89,500,000 تومان
بستن

سنگ مزار گرانیت بلک سوپر باغچه ای کد 1617

34% 16,900,000 تومان
بستن

سنگ مزار ترکیبی نانو و گرانیت کد 1610

28% 19,800,000 تومان
بستن

سنگ گرانیت مشکی براق آینه ای کد 01602

35% 24,900,000 تومان
بستن

سنگ قبر مشکی گرانیت بلک سوپر لاکچری کد 1638

12% 23,500,000 تومان
بستن

سنگ مزار مرمر آبی آسمان دریا کد 2032

17% 87,500,000 تومان
بستن

سنگ مزار مرمر سبز طرح دلسان با حکاکی دستی کد 603

2% 62,000,000 تومان
بستن

مطالب مرتبط نمایش نوشته‌های بیشتر