چاپ عکس روی سنگ قبر به دو روش لیزری و رنگی انجام می شود.در چاپ لیزری تصویر به رنگ سیاه وسفید است و ارزانتر است اما در چاپ رنگی ،تصویر رنگی است و کمی گرانتر است.اغلب مردم دوست دارند تصویر عزیزان شان را روی سنگ قبر چاپ کنند . عده ای نگرانی بابت ازبین رفتن یا کمرنگ شدن سنگ ها دارند که به دلیل پیشرفت صنعت چاپ ، رنگ ها حتی با نور شدید آفتاب ،باران اسیدی و …به هیچ وجه پاک نمی شوند.

هم روی سنگ و هم روی کاشی و سرامیک عکس را می توان چاپ کرد اما در سنگ قبر های ازجنس مرمر بهتراست حتما از کاشی و سرامیک استفاده شود.