سوالی که وقت خرید سنگ قبر پیش می آید.

چه سنگ قبری خوب است ؟

اما پاسخ :

هنگام خرید سنگ قبر باید به نکاتی توجه کرد :

سنگ قبر برای کجا و در چه ابعادی است ؟

چه سنگ قبری خوب است برای آب و هوای منطقه ای که میخواهد نصب شود.

یکی از مهم ترین مسئله که به آن باید دقت کرد انتخاب سنگ قبری مناسب که در برابر آب هوای منطقه مقاوم باشد .

گاه سنگ مزار در در جایی نصب میشودکه آب و هوایی بسیار سرد یا بلعکس گرم نصب باید شود .

لازم به ذکر است بعضی سنگ قبر ها در فضای گرم و گرما مقاوم و در برابر سرما استحام لازم را ندارن یا بلعکس .

پس نتیجه میگیریم هنگام خرید سنگ قبر حتما از فروشنده و کارشناس باید سنگ قبری را خواست که در برابر محیطی میخواهد نصب شود مقاوم باشد .