درود خدمت همراهان 

زمان خرید سنگ قبر سوال بسیاری از کسانی است که مرحوم خود را دفن کرده اند .

چه مدت بعد از خاکسپاری برای خرید سنگ قبر اقدام کنیم ؟

پاسخ به این سوال بستگی به شرایط دارد گاه قبر در مناطقی با آب هوایی  خواست است که تاثییر آب هوا روی نشت کردن خاک روی قبر دارد .
حتما این حرف به گوشتان خورده خاک باید نشست کند که سنگ قبر را نصب کنیم .نشست خاک انباشته شدن خاک زیرین با رویی را میگویند به شکلی که خاک بالا و پایین قبر یکدست میشود .

معمولا این فرایند بسته به شرایط محیطی و هوایی بین 3 الی 1 هفته صورت میگیرد . شما با گذشت این مدت میتوانید برای خرید سنگ مزار اقدام کنید .