امروزه اغلب بازماندگان روی سنگ قبر های متوفیان خود ، به منظور نگهداری و تمیز ماندن و افزایش طول عمر سنگ ، از کاور سنگ قبر استفاده می کنند . با این کاور آب و باران و باران اسیدی به داخل بافت سنگ نفوذ نمی کند و در نتیجه بافت سنگ فرسایش نمی یابد و طول عمر سنگ مزار افزایش می باید .

در مناطقی که بارش باران زیاد( مثلا شمال کشور ) است و جنس سنگ قبر از نوع مرمر یا مرمریت باشد ، بیشتر توصیه می شود .کاور سنگ قبر انواع مختلفی دارد :

پارچه ای ، شیشه ای ، برزنت ، تلق ، تلق و برزنت( ترکیبی )