قبل از انتخاب سنگ قبر ابتدا باید از قوانین ابعاد و ارتفاع قانونی مطلع شویم تا هم در زمان و هم در هزینه صرفه جویی شود . پس نباید بدون اطلاعات کافی اقدام به خرید سنگ قبر کرد .

به دلیل اینکه در اغلب سنگ قبر ها آیات قرآنی هک شده است ، به دلیل جلوگیری از بی حرمتی ، با قرنیز سنگ قبر را بالا می آورند تا کسی از روی آن ردنشود .

ابعاد سنگ قبر در بهشت سکینه نسبت به قطعه ها متغیر است :

در قطعات 1 الی 13 حداکثر ابعاد سنگ قبر 50*180 می باشد و حداکثرارتفاع 10سانتی مترمی باشد .

درقطعات 14 الی 15 حداکثر ابعاد سنگ قبر 60*180 می باشد و حداکثر ارتفاع 4 سانتی متر می باشد .

در قطعه 16(اصحاب شهدا) حداکثر ابعاد سنگ قبر 60*180 می باشد و حداکثر ارتفاع 10سانتی متر می باشد .

در قطعه 18 و 19 حداکثر ابعاد سنگ قبر 60*180 می باشد و حداکثر ارتفاع 4 سانتی متر می باشد .

در قطعات 20 و 21 حداکثر ابعاد سنگ قبر 60*180 یا 50*150می باشد و حداکثر ارتفاع 4 سانتی متر می باشد .

در قطعه 22 از ردیف 1 تا 20 حداکثر ابعاد سنگ قبر 60*180 می باشد یا 50*150و حداکثر ارتفاع 4 سانتی متر می باشد و از ردیف 21 تا آخر حداکثر ابعاد سنگ قبر 60*180یا 150 *50 و حداکثر ارتفاع 4 سانتی متر می باشد .

در قطعات 26 و 27 و از 30 تا 37 حداکثر ابعاد سنگ قبر 60*180 می باشد و حد اکثر ارتفاع 4 سانتی متر می باشد .

در قطعه 38 (قطعه فرشتگان ) حداکثر ابعاد سنگ قبر 50*70 می باشد و حد اکثر ارتفاع 4 سانتی متر می باشد .

در قطعات 39 و 40 و 41 حداکثر ابعاد سنگ قبر 50*150 می باشد و حداکثر ارتفاع 4 سانتی متر می باشد .

در قطعات 42 از ردیف 1 تا 5 حداکثر ابعاد سنگ قبر 60*180 یا وحداکثر ارتفاع 4 سانتی متر می باشد . اما در ردیف های 5 به بعدحداکثر ابعاد سنگ قبر 50*150 و حد اکثر ارتفاع 4 سانتی متر می باشد .

(لازم به ذکر میباشد اطلاعات بروز و دقیق تر را با مراجعه به سازمان آرامستان کسب فرمایید . )