هنگام خرید سنگ مزار نانو دو گزینه مقابل ما میماند .

سنگ قبر نانو ایرانی

سنگ قبر نانو خارجی

تفاوت سنگ قبر نانو ایرانی و خارجی :

هردو سفید یکدست میباشند .

سنگ قبر نانو ایرانی نسبت به سنگ قبر نانو خارجی کیفیت کمتر و مقاومت پایین تری دارد و شاید نسبت به سنگ قبرنانو ایرانی در برابر آب و هوای سخت تغییر رنگ و شکیل بود خود را از دست دهد . و مناسب نصب در آب و هوای معتدل میباشد .

اما سنگ قبر نانو خارجی دارای مقاومت بالا و سفیدی صیغلی بالا میباشد مناسب نصب در آب و هوای سخت میباشد و تغییر رنگ نمیدهد . اما قیمت قیمت سنگ قبر نانو خارجی نسبت به سنگ قبر نانو ایرانی بالا تر است .