سنگ قبر مزارصخره ای

این نمونه از سنگ قبر صخره ای را میتوان جزء سنگ قبر خاص حساب کرد در این طرح بیشتر از سنگ های مرمریت یا سنگ قبر کریستال استفاده میشود .

سنگ مزار صخره ای به به دلیل برش های خاص و تکه شدن در اجرا ء این اسم را یدک میکشد .

نمونه سنگ قبر صخره ای را بیشتر در طرح های سنگ قبر باغچه ای استفاده میکند . زیبایی بسیار زیبا و چشم نوازی را به طرح اجرائی میدهد.

افرادی که به دنبال خرید سنگ قبر خاص و به خصوصی هستند ما طرح صخره ای را به آنها پیشنهاد میکنیم.