به طور کلی سنگی بهتر است که ساب پذیری بالایی داشته باشد. ساب یعنی یک لایه از سنگ تراشیده شود تا سطحی یک دست و صاف به دست بیاید . سنگ قبر گرانیت ساب پذیری بهتری نسبت به سنگ قبر نانو دارد و بسیار سطح صاف و صیقلی پیدا می کند . پس اگر سطح صیقلی و براقی برایتان اهمیت دارد ، بهتر است سنگ قبر از جنس گرانیت را انتخاب کنید .

اغلب و حتی می توان گفت 99 درصد سنگ های مشکی ،از جنس گرانیت می باشد . پس اگر رنگ مشکی برای خریدسنگ مزار از دست رفته ی خود در سلیقه شما نیست بهتر است سنگ قبر نانو سفید درجه یک را انتخاب کنید .