درود خدمت همراهان عزیز

سنگ قبر سفید :

هنگام خرید سنگ قبر بازماندگان سلیقه های مختلفی در انتخاب سنگ قبر دارند .

سنگ قبر سفید یکی از سنگ های پر طرفداری است که خواهان زیادی دارد .

اما چه نوع سنگ قبر سفیدی در بازار است ؟

سنگ قبر سفید نانو :

سنگ قبری سفید یکدست بدون شالی و رگه

سنگ قبر سفید مرمر:

سنگ قبر سفید مرمرسنگ قبری طبیعی و بسیار زیبا که از خانوداه سنگ های حرمی مرمریت است .

سنگ قبر سفید مارمارای ترکیه :

سنگ قبر سفید مارمارای ترکیه ، سنگی بسیار مستحکم و زیبا مناسب نصب در تمام شرایط آب هوایی سرما و گرما

سنگ قبر سفید کریستال :

سنگ کریستال سفید و طوسی که سفید داری شالی است و نسبتا قیمت ارزانتر نسبت به سنگ مزار های سفید دیگر دارد.

سنگ قبر سفید مرمر فارس ( نیریز ):

سنگی بسیار مقاوم و دارای شالی میباشد.