سنگ قبر شیشه ای که سلیقه ی خاص پسندان می باشد بسیار زیباست و علاوه بر زیبایی در حفظ و نگهداری آن هم نقش دارد . شیشه روی سنگ قبر و با توجه به ابعاد آن قرار می گیرد . این شیشه در شرایط سخت آب و هوایی مانند محافظی عمل می کند و عمر سنگ قبر بالا می رود زیرا تغییرات اب و هوایی روی شیشه بی اثر است . همچنین برخی از سنگ قبر ها ممکن است تغییر رنگ بدهند .که این سنگ به دلیل شفاف بودن هم باعث شفافیت و هم حفظ رنگ سنگ می شود .

به هر حال مرگ عزیزان جبران نشدنی است و برای ادای احترام و یادبود باید سنگ قبر مناسبی خریداری کرد .همچنین می توان در یکی از ابعاد شیشه دری را ایجاد کرد تا بتوان اقلامی که به یادگار از مرحوم به جا مانده را در آن قرار داد .