این سنگ اغلب از استان های آذربایجان غربی و کرمان استخراج می شود.سنگ قبر مرمر آذر شهر ،زیبایی خاصی دارد؛ چون زمینه سبز با رگه های عسلی و زرد و قهوه ای دارد . همچنین این سنگ به طور ترکیبی با سایر سنگ ها بسیار زیبا و خاص می شود .این سنگ مرغوب می باشد و استحکام بالایی نیز دارد .

معدن مرمر شهداد از بهترین معادن رنگ سبز این سنگ محسوب می شود . در کتیبه و مقبره ی سنگ قبر هم می توان ازاین سنگ استفاده کرد . رنگ چشم نواز و زیبای این سنگ ،باعث شده تا نگاه به این سنگ قبر آرامش بخش باشد.