در ابتدا باید بگوییم که در سنگ های مشکی این نکته مورد توجه می بایست قرار بگیرد : رنگ شده یا طبیعی بودن سنگ. سنگ های طبیعی در کاربرد سنگ قبر مقاومت بهتری در برابر آب و هوای نا پایدار مانند طوفان و باران و برف و …دارند .

برخی سنگ های مشکی طبیعی از رنگ شده گران تر هستند.

ازجمله سنگ های به رنگ مشکی می توان برزیلی ،گرانیت اصفهان ، گرانیت تویسرکان ، سیمین اصفهان را نام برد.

کیفیت این نوع سنگ با سنگ های مشکی وارداتی برابر است . از این نوع سنگ در کتیبه هم می توان استفاده کرد.