سنگ قبر نطنز اصفهان مناسب برای مناطقی هست که بیشتر در معرض شدید نور آفتاب هست. از این رو مقاومت و کیفیت بالایی دارد و فرسایش نمی یابد. این سنگ در دو رنگ طوسی و مشکی وجود دارد. سنگ قبر نطنز در ساختار خودآلیاژ آهن دارد به همین دلیل سنگ طبیعی محسوب می شود. این نوع سنگ قبر به دلیل کیفیت و قیمت ارزان بیشتر خریداری می شود.