یکی از سوالاتی که هنگام خرید سنگ قبر گرانیت پیش می اید :

بین دو انتخاب پرسیده میشود سنگ قبر تویسرکان بهتر است یا اصفهان باید در پاسخ به این سوال گفت هر دو سنگ جنس گرانیت دارند .

گرانیت تویسرکان :

سنگی مقاوم و در عین حال مشکی تیره خیلی از کارشناسان سنگ قبر تویسرکان را مقاوم تر نسبت به سنگ های گرانیت دیگر میدانند این معدن این سنگ در همدان است سنگ تویسرکان نسبت به گرانیت اصفهان قیت بالاتری دارد .

گرانیت اصفهان :

اما سنگ قبر گرانیت اصفهان سنگی مشکی در گرید بندی های مختلف سنگ اصفهان به دلیل قیمت مناسب تر و تنوع گرید رنگی مشکی بودن انتخاب بیشتر افراد شده است .و بلعکس سنگ تویسرکان خیلی از کارشناسان سنگ سنگ گرانیت اصفهان را انتخاب مناسب تری برای مزار میدانند.